Εκπαίδευση Εκπαιδευτών | Train the Trainer

seminario-train-the-trainer-microsoft

Train the Trainer

Στις επιχειρήσεις σήμερα παρουσιάζεται το φαινόμενο έλλειψης ικανοτήτων καλής επικοινωνίας ανάμεσα στους εργαζομένους. Το σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών - Train the Trainer βοηθάει τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν την επικοινωνία τους, να είναι πιο αποτελεσματικοί εκπαιδευτές, ανεξαρτήτως αντικειμένου εκπαίδευσης, να κάνουν καλύτερες παρουσιάσεις και να καθοδηγούν μια ομάδα χρησιμοποιώντας τη θετική αντιμετώπιση ως στοιχείο συνεχούς εξέλιξης.

 

Απευθύνεται σε όσους σκοπεύουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα πληροφορικής ή όχι. Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι με το σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών - Train the Trainer θα αποκτήσετε ικανότητες καθοδήγησης - διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης θα μπορείτε, μέσα από συγκεκριμένη μέθοδο εκπαίδευσης που θα επιλέγετε, να ενδυναμώνετε τις ικανότητες - δεξιότητες των εκπαιδευομένων/υφισταμένων σας έτσι ώστε να φθάσουν τα επιθυμητά επίπεδα.

 

Η εξάσκηση και τελειοποίηση της εισήγησης (παρουσίασης) του κάθε συμμετέχοντα επιτυγχάνεται άμεσα με τον εντοπισμό και καταγραφή των αδυναμιών του αλλά και των εμποδίων που παρουσιάζονται καθ' όλη την διάρκεια της παρουσίασης του. Οι εισηγητές μας από την άλλη πλευρά με τις γνώσεις, την μεταδοτικότητα, την συνεχή αλληλεπίδραση με το ακροατήριο, η χρήση πρακτικών ασκήσεων και ασκήσεων παιχνίδια, καθώς επίσης και η φιλοσοφία του "Κάνω και Κατανοώ" συντελούν στην ανταπόκριση των προσδοκιών από την πλευρά των εκπαιδευομένων.

Σε ποιους απευθύνεται

Aπευθύνεται:

 • Σε εκπαιδευτές που στοχεύουν στην απόκτηση του τίτλου Microsoft Certified Trainer
 • Σε όλα τα στελέχη που διοικούν ανθρώπινο δυναμικό
 • Σε ομιλητές συνεδρίων
 • Σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού
 • Σε όλους όσοι θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων

Κόστος

Διάρκεια σεμιναρίου: 21 ώρες
Κόστος: 400€ (Δεκτές και πιστωτικές κάρτες σε 3 άτοκες δόσεις)

 

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής:

 • Παρασκευή 18:00-22:00
 • Σάββατο 09:00-18:00
 • Κυριακή 09:30-16:30
Περιεχόμενο
 • Εκπαίδευση ενηλίκων - χαρακτηριστικά και κατανόηση των μοντέλων εκπαίδευσης
 • Συλλογή και ανάλυση στοιχείων που αφορούν την εκπαίδευση και τους εκπαιδευόμενους
 • Επιρροή στον τρόπο μάθησης
 • Προετοιμασία για την Τάξη - πλάνο μαθήματος, χρήση παραδειγμάτων
 • Μέθοδοι υποδιαίρεσης ενοτήτων του σεμιναρίου
 • Μέθοδοι παρουσίασης του σεμιναρίου και αποτελεσματική χρήση τους
 • Παράδοση του σεμιναρίου - δεξιότητες επικοινωνίας, τεχνικές ερωτήσεων
 • Αντιμετώπιση δυσκολιών της συμπεριφοράς εκπαιδευομένων/υφισταμένων
 • Ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευομένων/υφισταμένων
 • Χρήση εποπτικών μέσων στην παράδοση του σεμιναρίου
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων διαφορετικού επιπέδου δεξιοτήτων εκπαιδευομένων/υφισταμένων
 • Διαχειριστικές συμπεριφορές του εισηγητή
 • Η χρήση του χιούμορ και η γλώσσα του σώματος
 • Καταπολέμηση άγχους
 • Προετοιμασία αντιμετώπισης κρίσης
 • Αξιολόγηση επίδοσης των εκπαιδευομένων/υφισταμένων, αντιμετώπιση προβλημάτων και παροχή βοήθειας ανάλογα με την περίσταση
 • Χρήση και ανατροφοδότηση (Feedback) στοιχείων που λαμβάνονται από τους εκπαιδευόμενους
 • Με την ολοκλήρωση οι θα έχετε την ικανότητα να:
 • Καταλαβαίνετε την έννοια της εκπαίδευσης ενηλίκων και των διαφορετικών μεθόδων μάθησης
 • Αναπτύξετε δεξιότητες παρουσίασης σεμιναρίων
 • Αναγνωρίζετε σημαντικούς παράγοντες στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
 • Συγκρίνετε μεθόδους παρουσιάσεων
 • Χρησιμοποιείτε παραδείγματα, αναλογίες και εποπτικά μέσα
 • Ασκείτε την εκπαίδευση με χρήση συγκροτημένων μεθόδων
 • Διδάσκετε μέσα από ερωτήσεις και παραδείγματα
 • Χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά, την ανατροφοδότηση (Feedback) που λαμβάνετε από τους εκπαιδευόμενους
 • Αξιολογείτε την επίδοση των εκπαιδευομένων και να παρέχετε στοχευμένη βοήθεια
Πιστοποίηση

Πιστοποιητικό Train The Trainer - Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Το σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών - Train the Trainer είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σεμινάριο το οποίο ικανοποιεί την απαίτηση διδακτικής εμπειρίας για τις πιστοποιήσεις Microsoft Certified Trainer και IC3Authorized Instructor. Επιπλέον, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του και την διεθνώς αναγνωρισιμότητα του έχει την δυνατότητα και την ευελιξία να απευθυνθεί σε μια πληθώρα επαγγελμάτων.
Η χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης Εκπαίδευση Εκπαιδευτών γίνεται μετά από επιτυχή γραπτή εξέταση αλλά και επιτυχή αξιολόγηση παρουσίασης-μικροδιδασκαλίας που πραγματοποιούνται την 3η ημέρα του σεμιναρίου.
Το σεμινάριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα και σε συνεργασία με την εταιρεία Infotest που είναι επίσημος διανομέας της πιστοποίησης Microsoft Office Specialist στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Πιστοποιητικό Microsoft Certified Trainer

Η βεβαίωση παρακολούθησης του Train The Trainer σε συνδυασμό με την απόκτηση του πιστοποιητικού Microsoft Certified Trainer, δίνει την δυνατότητα στους κατόχους του να γίνουν Πιστοποιημένοι Εισηγητές στο MS Office από την ίδια την Microsoft. Οι παραπάνω πιστοποιήσεις μπορούν υπό προϋποθέσεις να σας βοηθήσουν να γίνεται εισηγητής σε επιδοτούμενα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ
.

Για περισσότερες πληροφορίες μελετήστε τις προϋποθέσεις του ΛΑΕΚ στην σχετική εγκύκλιο για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

 

Χώρος Σεμιναρίου SafePC Education

Μετρό Αγ. Αντωνίου

Βασ. Αλεξάνδρου 8

Περιστέρι

Τηλ. 2109851172

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης


Σαμπατάς Νίκος

MSc in Advanced Robotics

 

 

ΑΡΘΡΑ

 

ecdl-mathimata-prosfora

Άλλα Σεμινάρια

Photoshop μαθήματα

joomla ad

internet Marketing seminario

πρακτική εργασία για φοιτητές

 

 

 

Επικοινωνία

Πρωτέως 46, Παλαιό Φάληρο

Μετρό Αγ. Αντωνίου

Phone: 2109851172
Fax: 2105784644
E-mail: info@safepc.gr