Σεμινάριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής

seminario-mixanografimeni-logistiki

Μηχανογραφημένη Λογιστική

Το πρόγραμμα αφορά ένα πλήρες πακέτο εκμάθησης της Λογιστικής των βιβλίων Γ' κατηγορίας, στην πράξη.


Το πακέτο αφορά (3) τρεις επί μέρους κύκλους μάθησης:

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 3. EUROFASMA
Ενδεικτικά Περιεχόμενα

A - Γενική Λογιστική

 

Στον πρώτο κύκλο έχουμε εκμάθηση των βασικών εννοιών της Λογιστικής, καθώς και την ανάλυση της δομής και του περιεχομένου του ΕΓΛΣ (Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο), φτάνοντας μέχρι κλείσιμο ισολογισμού.

Διάρκεια : 40 ώρες

 

Θεματικές Ενότητες

 • Οικονομικές μονάδες
 • Έννοια της επιχείρησης και η Δράση της
 • Σκοπός της Λογιστικής
 • Κυριότερες μορφές επιχειρήσεων
 • Περιουσία της επιχείρησης
 • Απογραφή
 • Ισολογισμός
 • Ανάλυση της έννοιας και του περιερχομένου των (3) τριών οικονομικών καταστάσεων που απαρτίζουν τον Ισολογισμό
 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσματικής χρήσης
 • Πίνακας διάθεσης αποτελέσματος
 • Παρουσίαση των βασικών αρχών και του κυρίου περιεχομένου του Κ.Β.Σ.
 • Αναφορά σε Νομοθετήματα
 • Φορολογία Εισοδήματος
 • Φ.Π.Α.
 • Έννοια των λογαριασμών
 • Γραφική παράσταση
 • Κανόνες λειτουργίας τους
 • Διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ
 • Ανάλυση των αντιπροσωπευτικών κυρίων λογαριασμών της κάθε ομαδας
 • Παρουσίαση βασικών θεμάτων Εργατικής Νομοθεσίας, Ασφαλιστικού Δικαίου
 • Σύνταξη Μισθολογικής κατάστασης
 • Ασκήσεις εμπέδωσης Θεωρίας (2) επιπέδων : χωρίς χρήση κωδικών - με χρήση κωδικών
 • Ενέργειες προπαρασκευής κλεισίματος Ισολογισμού
 • Άσκηση κλεισίματος Ισολογισμού

 

B - Φορολογία Εταιριών

 

Στον δεύτερο κύκλο αντικείμενο εκμάθησης αποτελούν οι κάθε είδους δηλώσεις που συντάσσονται μέσα σε μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια και στο τέλος του χρόνου στην πράξη, με πραγματικά έντυπα.

Δίαρκεια : 20 ώρες

 

Θεματικές Ενότητες

 • Θεωρητική παρουσίαση κυρίων Αρχών Φ.Π.Α.
 • Ασκήσεις Φ.Π.Α. βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας με πραγματικά έντυπα
 • Εκκαθαριστική Φ.Π.Α.
 • Θεωρητική παρουσίαση Φ.Μ.Υ.
 • Σύνταξη εντύπου Φ.Μ.Υ.. φόρου ελευθέρων επαγγελματιών
 • Σύνταξη περαιώσεων αποδοχών μισθωτών, αμοιβών τρίτων
 • Σύνταξη οριστικής Φ.Μ.Υ.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων
 • Θεωρητικό πλαίσιο λειτουργίας Φόρου Εισοδήματος
 • Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων
 • Αφορολόγητα αποθεματικά
 • Σύνταξη δηλώσεων φόρου εισοδήματος Ομόρρυθμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, Ανωνύμων εταιριών

 

Γ - Eurofasma

Ο τρίτος κύκλος αφορά την υλοποίηση των καταχωρήσεων μέσα σε πρόγραμμα Γενικής λογιστικής, ενώ γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα της Εμπορικής διαχείρισης με έμφαση στο Βιβλίο αποθήκης.

Δίαρκεια : 20 ώρες

 

Θεματικές Ενότητες

 • Παρουσίαση πακέτων Γενικής Λογιστικής-Εμπορικής Διαχείρισης
 • Δημιουργία εταιρίας στην Γενική Λογιστική
 • Καταχώρηση Λογιστικού Σχεδίου
 • Κωδικοποίηση Άσκησης Λογιστικής
 • Καταχωρήσεις, Διορθώσεις, Διαγραφές
 • Οριστικοποίηση Εγγραφών
 • Έκδοση Θεωρημένου Ισοζυγίου
 • Αναφορά σε Γενικό Ημερολόγιο
 • Γενικό Καθολικό
 • Αναλυτικά Καθολικά
 • Κωδικοποίηση και Καταχώρηση άσκησης κλεισίματος Ισολογισμού
 • Δημιουργία εταιρίας στην Εμπορική Διαχείριση
 • Άνοιγμα ειδών
 • Καταχώρηση τιμολογίων αγορών, πωλήσεων
 • Παρουσίαση Ισοζυγίου, Βιβλίου Αποθήκης
 • Σχέση δεδομένων Γενικής Λογιστικής-Αποθήκης
Σε ποιους απευθύνεται
 • Επαγγελματίες
 • Φοιτητές
Πληροφορίες διεξαγωγής

Τα μαθήματα πληροφορικής πραγματοποιούνται σε ηλικιακά ομοιογενή τμήματα έως 6 άτομα. Υπάρχει και η δυνατότητα υπό μορφή ιδιαίτερου μαθήματος.

Νέα τμήματα δημιουργούνται κάθε εβδομάδα είτε σε πρωινές, είτε σε απογευματινές ώρες. Παρέχονται απεριόριστες ώρες πρακτικής άσκησης για την εμπέδωση της ύλης του μαθήματος, σημειώσεις και δυνατότητα αναπλήρωσης μαθημάτων.

Χώρος Σεμιναρίου SafePC Education

Μετρό Αγ. Αντωνίου

Βασ. Αλεξάνδρου 8

Περιστέρι

Τηλ. 2109851172

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης


Σαμπατάς Νίκος

MSc in Advanced Robotics

 

 

 

 

ΑΡΘΡΑ

 

 

ecdl-mathimata-prosfora

Άλλα Σεμινάρια

 

Photoshop μαθήματα

joomla ad

internet Marketing seminario

πρακτική εργασία για φοιτητές

 

 
 
Επικοινωνία

Πρωτέως 46, Παλαιό Φάληρο

Μετρό Αγ. Αντωνίου

Phone: 2109851172
Fax: 2105784644
E-mail: info@safepc.gr