Εταιρικά Σεμινάρια - Εκπαίδευση προσωπικού σε Office

seminaria-sabatas-office
Ανάγκη εταιρικής εκπαίδευσης

Χωρίς εκπαίδευση σε πληροφοριακά συστήματα οι υπάλληλοι μιας εταιρίας:

 • Καταναλώνουν αρκετό χρόνο δημιουργώντας χαμηλής ποιότητας έγγραφα και παρουσιάσεις, που συχνά χρήζουν επιδιόρθωσης.
 • Εφαρμόζουν χειροκίνητη εισαγωγή υπολογίσιμων πληροφοριών σε λογιστικά φύλλα, αυξάνοντας το ρίσκο να γίνει λάθος.
 • Καταναλώνουν χρόνο προσπαθώντας να βρουν και να χρησιμοποιήσουν λειτουργίες που δεν έχουν εμπεδώσει.
 • Έχουν δυσκολία να διαχειριστούν τα email και δεν ξέρουν πως να αντιμετωπίσουν συναφείς κινδύνους για την ασφάλειά τους.
 • Τηλεφωνούν σε helpdesk/tech support για την εγκατάσταση συσκευών και προγραμμάτων οδήγησης, που οδηγούν σε πτώση παραγωγικότητας καθώς περιμένουν.
 • Χάνουν χρόνο πληκτρολογώντας ατομικές επιστολές, ετικέτες φακέλων και άλλες επικοινωνίες που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες.
 • Δυσκολεύονται με τις βάσεις δεδομένων και τη δημιουργία αιτήσεων.

 

Οφέλη
sampatas-seminaria

Οι ψηφιακά εγγράμματοι εργαζόμενοι προσθέτουν πραγματική αξία σε έναν οργανισμό καθώς:

 • Αυξάνουν τη συνολική αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα.
 • Επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς πιο αποτελεσματικά.
 • Διασφαλίζουν ώστε οποιοσδήποτε διοικητικός φόρτος να μειωθεί.
 • Ενισχύουν σημαντικά την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία μεταξύ του οργανισμού.
 • Διασφαλίζουν μεγαλύτερη απορρόφηση και χρησιμοποίηση της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις στην επένδυση, από αυτές της τεχνολογίας.
 • Αυξάνονται η εμπιστοσύνη των εργαζομένων και η εργασιακή ευχαρίστηση.

 

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού, παρέχουμε μια λίστα με ερωτήσεις που αφορούν τα πάντα, από το σχεδιασμό του περιεχομένου, τους χρήστες που θέλουμε να έχουμε για τους στόχους της ιστοσελίδας. Θα συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να κάνουμε συστάσεις, μέχρι να συμφωνήσουμε αμοιβαία τον καλύτερο τρόπο για να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό.

 

Διαδικασία

Αξιολόγηση προσωπικού

 

 • Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τις ανάγκες εκπαίδευσης της επιχείρησης σας με ακρίβεια.
 • Με ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης διάρκειας 10 λεπτών, στο οποίο συμμετέχουν οι υποψήφιοι από τον προσωπικό τους υπολογιστή μέσω Ίντερνετ.
 • H αξιολόγηση δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε το επίπεδο γνώσεων κατά 80% σε κάθε αντικείμενο εκπαίδευσης. Το ποσοστό αυτό είναι επαρκές για να αναγνωρίσουμε ανάγκες, να χωρίσουμε τους μαθητές σε τμήματα και να δρομολογήσουμε δομημένη εκπαίδευση
 • Το σύστημα αξιολόγησης έχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αλλά και πρακτικές ερωτήσεις πάνω στη σχετική εφαρμογή. Ακόμα, έχει ερωτήσεις που φανερώνουν το ενδιαφέρον και την ενασχόληση των μαθητών σε κάθε συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ο στόχος της αξιολόγησης δεν είναι να εκτεθούν οι υπάλληλοι για βασικές γνώσεις που έπρεπε να κατέχουν, αλλά να αναγνωριστούν οι πραγματικές ανάγκες της καθημερινής τους εργασίας. Με τις πληροφορίες αυτές θα δομήσουμε ένα πρόγραμμα που θα επιτρέψει στους ανθρώπους σας να είναι περισσότερο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί στις καθημερινές εργασίες τους.

 

Δείτε τον εταιρικό οδηγό για εκπαίδευση σε εφαρμογές γραφείου.

 

 

Δείτε εδώ video μάθημα σε Excel Expert 2013.

 

 

Επικοινωνία

Πρωτέως 46, Παλαιό Φάληρο

Μετρό Αγ. Αντωνίου

Phone: 2109851172
Fax: 2105784644
E-mail: info@safepc.gr